Slovníček odborných výrazů v oblasti mobilní reklamy

 

CTR

Z anglického Click Through Rate

Je měřítkem výkonnosti kampaně. Udává poměr interakcí (Click) na počet zobrazení banneru, výsledkem je číslo udávané v procentech (např. 2%). Čím je číslo vyšší, tím je kampaň úspěšnější. Standardem v on-line, tedy internetové, reklamě je 0,2%.

 

Interakce

Je akcí na podnět, kterým je zobrazení reklamy. Obvykle se jedná o klik na reklamní kreativu, která má následně určité pokračování, podle nějž se pak interakce rozlišují a případně reportují. Akcemi může být přesměrování na jinou stránku, iniciování hovoru, iniciování zprávy (e-mail, SMS) apod.

 

Landing page

Je „přistávací stránkou“ tedy místem, kam je zákazník přesměrován po provedení interakce. Stránka obvykle obsahuje další informace, může být informačním rozcestníkem popřípadě obsahovat další interakce.

 

Imprese

Neboli zobrazení. Tedy zobrazení kreativy dané kampaně v určeném místě, např. na konkrétní pozici. Počet impresí, které jsou pro kampaň objednány udává velkost kampaně.

 

CPT/CPM

Z anglického Cost Per Thousand / Cost Per Mille

Udává cenu v dané měně za tisíc impresí (zobrazení). Je standardem ceníků reklamního světa.

 

PV

Z anglického Page Views

Udává počet zobrazení stránek. Na každé stránce může být více reklamních pozic, které jsou následně vyjadřovány v impresích. Je-li na stránce pouze jedna reklamní pozice, pak počet PV = maximálnímu dosažitelnému počtu impresí. PV je jedním z ukazatelů návštěvnosti, ukazatelem četnosti návštěv.

 

UV

Z anglického Unique Visitors

Je druhým z ukazatelů návštěvnosti, vyjadřující počet „jedinečných návštěvníků“ a v ideálním případě by číslo mělo odpovídat počtu reálných lidí, kteří stránku navštívili. V internetovém světě se toto číslo měří a upravuje na základě cookies, ve světě mobilní reklamy toto číslo odpovídá počtu jednotlivých „telefonních čísel“ které navštívily konkrétní stránku či sekci.

 

 

czech | english
klasická verze
© MicroMedia s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.