Mobile Marketing

Představuje možnost oslovit svého zákazníka komunikačními kanály přístupnými na mobilním telefonu. Mechaniky mobilního marketingu umožňují výrobek či služby představit a podat k nim bližší informace, získat od zákazníků zpětnou vazbu, budovat afinitu například prostřednictvím soutěží nebo samplingu, upozorňovat na cenové akce nebo přímo tvořit traffic ke kanálům prodeje a prodávat. 

PUSH mechaniky

Jejich principem je využití stávajících databází zákazníků, sesbíraných například prostřednictvím anket, soutěží či prodejních akcí a oslovit zákazníka direct MKT kanály jako jsou SMS, MMS, WAP Push, Bluetooth apod.

Komunikace je založena na souhlasu zákazníka s příjmem sdělení o produktu či od společnosti, k nimž má vybudovanou afinitu.

PULL mechaniky

Jsou založeny na aktivní účasti zákazníka a těží z možnosti získat zákaznickou zpětnou vazbu, údaje o zákazníkovi či budovat zákaznické databáze. Mezi typické aktivity patří pořádání soutěží, poskytování průběžných informací na základě zákaznické aktivace, poskytnutí informačního zdroje jako jsou WAP stránky, poskytování brandovaného kontentu, apod.
 

czech | english
klasická verze
© MicroMedia s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.