Mobile Advertising

 Je pojem velmi blízký Mobilnímu Marketingu. Zatímco Mobilní Marketing je více komplexní a zahrnuje rovněž technické prostředky a mechaniky oslovení zákazníků, Mobilní Reklama (MA) ponechává technické enablery na straně poskytovatelů a klient-inzerent získává až konečný produkt na definovaném komunikačním kanálu, tedy možnost oslovení svých zákazníků prostřednictvím zobrazení své kreativy s možností následných akcí. 

 

 Základní kanály MA:

 1) reklamní formáty mobilního internetu 2) reklamní formáty mimo mobilní internet 

 

 

Situace v na Českém trhu

GSM trh je rozdělen mezi tři hráče – T-Mobile, Telefonica, Vodafone. Jako první přišel s novými kanály Vodafone v září 2007. Následovala Telefonica s pilotním projektem v listopadu 2007. T-Mobile své řešení připravil od září 2008.

Počet uživatelů mobilního internetu všech tří operátorů již překročil hranici 1.000.000 UV a součet počtu registrovaných zobrazení na portálech operátorů (O2 Active, T-Zones a Vodafone live!) přesáhl hranici 10.000.000 měsíčně.

Všichni tři operátoři rovněž shodně potvrzují trend růstu užívanosti Mobilního internetu a související nárůst návštěvníků mobilních portálů operátorů. Meziroční nárůst užívanosti je vyšší než 100%.

 

Standardy

Pro zjednodušení tvorby trhu a snazší inzerci napříč trhem mobilních uživatelů přistoupili všichni operátoři k zavedení mezinárodních standardů pro reklamní formáty na mobilních telefonech doporučených MMA (Mobile Marketing Association – www.mmaglobal.com). Podobné jsou rovněž doporučení týkající se datové velikosti formátů, které překračují velikosti MMA a pohybují se kolem 12 kB, maximální velikost byla doporučena na 20 kB.

 

Cílení na uživatele

Standardem v cílení na zákazníky je umisťování reklamních bannerů do jednotlivých hlavních kategorií mobilních portálů. Mimo nejnavštěvovanější Homepage je pak možné cílit kontextuálně podle zájmu uživatelů, např. v sekci zpravodajství, mobilní zábavy, apod.) Nejširší možnosti cílení nabízí Vodafone, který má jako jediný z poskytovatelů napojen svůj reklamní systém na operátorský CRM systém a proto poskytuje rovněž cílení dle pohlaví, věku, regionu či výše útraty za telefonní účet.

Pokročilé cílení by mělo zajistit kvalitnější odezvu příjemcem reklamy. Současně ale použití více parametrů zásadním způsobem zužuje skupinu příjemců a má-li tedy mít kampaň dopad na kritickou masu zákazníků, je třeba používat kritéria cílení s rozvahou.

Interakce

Možnost další práce s příjemcem reklamy patří, vedle intimity mobilního telefonu jako média, k dalším nesporným výhodám Mobilní reklamy. Mezi již standardní interakce patří mechaniky Click to BROWSE, Click to CALL nebo Click to SMS/MAIL. Přidaná hodnota spočívá ve snadnosti použití jedním „Klikem“ (Click to….) a možnosti budovat vztah se zákazníkem obousměrnou komunikací.

 

 

 

Možnosti Mobilní reklamy s MicroMedia

Mobilní reklama na portálech operátorů – MicroMedia dokáže zprostředkovat inzerci formou bannerové kampaně na všech 3 portálech mobilních operátorů.

Na všech portálech je možné zvolit umístění do příslušné sekce či na Homepage, zvolit počet zobrazení a zajistit prolinkování banneru na WAP stránky, které umožňují zvolit další interakční možnosti. V případě inzerce na portálu Vodaofone live! je dále možné cílit podle pohlaví, věku, lokality či průměrné útraty za telefoní účty.

Proklikem ze všech tří portálů je možno zákazníka přivést na WAP stránku, kterou tým profesionálů z MicroMedia přesně přizpůsobí zákaznickým představám, zajistí její hosting a související reporting.

Samozřejmostí je průběžné informování o stavu kampaně, v závislosti na její délce, a finální report o počtu zobrazení, počtu unikátních návštěvníků a provedených interakcích.

czech | english
klasická verze
© MicroMedia s.r.o.
404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.